เกี่ยวกับมัด&ฮาวด์

แนะนำบริษัท

แนะนำบริษัท

แนะนำบริษัท

มัด&ฮาวด์เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แฟรนไชส์ ดังนี้

  • โอ บอง แปง เบเกอรี่ คาเฟ
  • ดังกิ้นโดนัท

มัด&ฮาวด์ยังคงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลายๆแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดประเทศไทยและ ต่างประเทศ ดังนี้

  • เกรฮาวด์ ออริจินัล (กรุงเทพมหานคร สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น อิสราเอล)
  • เกรฮาวด์ คาเฟ่ (กรุงเทพมหานคร ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กัวลาลัมเปอร์ ออร์ชาร์ด)
  • อนาเตอร์ฮาวด์ คาเฟ่ (กรุงเทพมหานคร)
  • Le Grand Véfour (Paris)
  • ครัวเอ็ม[M Kitchen] (กรุงเทพมหานคร)

ค่านิยมองค์กร

Passion รักและภาคภูมิใจ ในแบรนด์ของเรา สินค้าของเรา พนักงานของเรา และความสำเร็จของเรา
Respect ให้เกียรติ และปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
Excellence เป็นเลิศในด้านคุณภาพสินค้า คิดค้นวิธีการทำงานใหม่ๆ รวมถึงทุกๆสิ่งที่เราทำเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
Motivation ฉลองความสำเร็จ ชื่นชม ยินดี และให้รางวัลแก่ผู้ประสบความสำเร็จทั้งระดับบุลคล และทีมงาน
Accountability มีสำนึกของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อการตัดสินใจ ต่อการกระทำ และการรักษาคำมั่นสัญญา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผน

CISA ebook ICBB test software Masks KN95 Mask Diet Pills